Category

Nieuws

Pasteurisatietanks geleverd

By | Nieuws | No Comments

De volledig in eigen huis ontwikkelde pasteurisatietanks zijn aangekomen in Tirns. De tanks zijn gemaakt door Technisch Bedrijf Tolsma uit Achlum en door J&S apparatenbouw uit Harlingen.

Met deze installatie zorgen we ervoor dat het eindproduct dat uit de biogasinstallatie altijd schoon en vrij van eventuele ziektekiemen is. Het digestaat is hiermee exportwaardig.

Stikstofstripper geleverd

By | Nieuws | No Comments

In Tirns maken we in het kader van ons FASTdemo project gebruik van de meest innovatieve en duurzaamste stikstofstripper van Nederland. Deze installatie, de Nijhuis Ammonium Recovery, wordt ingezet om in een circulair proces ammoniak uit het vergistingsproces te ‘strippen’  en dit om te zetten in vloeibare kunstmest (Ammoniumsulfaat).

Het resultaat hiervan is dat we meerdere stikstofrijke reststromen aan ons proces kunnen toevoegen en dat het eindproduct minimaal vervluchtigbare stikstof bevat. Dit spaart het milieu en zorgt voor minder geuremissie bij het uitrijden van de mest.

Luchtwasser Luttelgeest geleverd

By | Nieuws | No Comments

In Luttelgeest plaatsen we ook een luchtwasser. Deze luchtwasser zorgt er voor dat ons mestverwerkingsproces zo weinig mogelijk geurhinder met zich mee brengt. De wasser werkt volgens een chemisch proces en kan zowel fijnstof als ammonium als geurdeeltjes uit de lucht verwijderen. De luchtwasser gaat pas over enkele maanden in bedrijf wanneer ook de drooginstallatie volledig is opgeleverd.

nieuwe WKK installatie Luttelgeest in bedrijf

By | Nieuws | No Comments

Afgelopen weken is de nieuwe WKK installatie in Luttelgeest door MVO ENERGY BV geleverd en geïnstalleerd. Deze Jennbacher 320 is een echte krachtpatser! Met z’n 20 cilinders produceert de WKK 1050KW elektriciteit en 1200KW warmte. Beide getallen hebben we inmiddels op de metertjes gezien. We zijn er erg blij mee.

De komende maanden zal in Luttelgeest nog worden doorgewerkt met andere zaken die nodig zijn om de installatie na de eerste tien jaar, nog eens minimaal tien jaar door te laten draaien.

Vloeren storten in Tirns

By | Nieuws | No Comments

Voor de nieuwe loods in Tirns is het grondwerk klaar en zijn de betonwerkers begonnen met het wapenen van de vloer. Op drie meter diepte wordt aan de keldervloer gewerkt. Hierna komen er muren op en vervolgens de vloer van de loods.

De kelders worden gebruikt om biomassa vloeibaar en geurloos op te slaan en te mengen. Lucht wordt afgezogen naar de luchtwassers. Door het intensieve mengsysteem kunnen we hoge percentages droge stof aan, zonder dat het vergistingsproces hierdoor verstoord wordt.

Overeenkomsten FSFE en Nationaal Groenfonds getekend

By | Nieuws | No Comments

Vandaag hebben we de leningsovereenkomsten met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy getekend bij notariskantoor Olenz in Veenendaal. Een lang traject van bijna twee jaar is er aan vooraf gegaan, maar het project staat hiermee op het punt om te beginnen.

Schaap Energie Beheer BV heeft in eigen huis een concept ontwikkeld voor een zeer efficiënte vergisting van mest en cosubstraten met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. Kenmerkend is het hoge gebruik van dierlijke mest, het regelen van mineraalgehalten in het proces en het grotendeels verwerken van het eindproduct. Als rode lijn door het concept loopt een maximale besparing op transportbewegingen en minimale uitstoot van geuremissie. De volledige installatie is gesloten uitgevoerd en alle denkbare geurbronnen worden afgevangen en gereinigd.

Om dit te realiseren heeft het FSFE in combinatie met Nationaal Groenfonds een financiering verstrekt.

Biogas Branche Organisatie

By | Nieuws | No Comments

Sinds een ruim jaar zit Ids Schaap in het dagelijks bestuur van de Biogas Branche Organisatie. Onlangs hebben we hiervoor een nieuwe website ontwikkeld. De Biogas Branche Organisatie, ook wel BBO genoemd, vertegenwoordigt de producenten van biogas. Agrarische bedrijven, industriële bedrijven, toeleveranciers, ontwikkelaars en adviesbedrijven.

Het is altijd goed om de sterke punten van de sector nog even te benadrukken:

  • We verbeteren de kringloop van afval naar grondstof.
  • We zetten broeikasgassen om in duurzame energie.
  • We verwerken organische reststromen op de meest duurzame manier.
  • We bieden werk aan honderden toeleverende bedrijven.
  • We maken meststoffen optimaal geschikt voor export en toepassing buiten de landbouw.
  • We verminderen nitraatuitspoeling in het grondwater.
  • We besparen enorm op CO2 uitstoot, maar ook op uitstoot van methaan en stikstof

Presentatie microvergister

By | Nieuws | No Comments

Vandaag hebben we bezoek gehad van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel van de bijeenkomst was het bijpraten van de verschillende demonstratieprojecten en het presenteren van de resultaten die we hebben gehaald bij de onderzoeken op kleine schaal, door de microvergister die de afgelopen jaren ontwikkeld is in het kader van een Fryslan Fernijt project, waarin de overheid Friese ondernemers steunt in duurzame innovaties.

Cameraman Theo Galema heeft een mooi filmpje gemaakt van de microvergister en de mogelijkheden die deze installatie ons biedt.