Monthly Archives

april 2018

Stikstofstripper geleverd

By | Nieuws | No Comments

In Tirns maken we in het kader van ons FASTdemo project gebruik van de meest innovatieve en duurzaamste stikstofstripper van Nederland. Deze installatie, de Nijhuis Ammonium Recovery, wordt ingezet om in een circulair proces ammoniak uit het vergistingsproces te ‘strippen’  en dit om te zetten in vloeibare kunstmest (Ammoniumsulfaat).

Het resultaat hiervan is dat we meerdere stikstofrijke reststromen aan ons proces kunnen toevoegen en dat het eindproduct minimaal vervluchtigbare stikstof bevat. Dit spaart het milieu en zorgt voor minder geuremissie bij het uitrijden van de mest.