Overeenkomsten FSFE en Nationaal Groenfonds getekend

By 31 maart 2017Nieuws

Vandaag hebben we de leningsovereenkomsten met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy getekend bij notariskantoor Olenz in Veenendaal. Een lang traject van bijna twee jaar is er aan vooraf gegaan, maar het project staat hiermee op het punt om te beginnen.

Schaap Energie Beheer BV heeft in eigen huis een concept ontwikkeld voor een zeer efficiënte vergisting van mest en cosubstraten met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. Kenmerkend is het hoge gebruik van dierlijke mest, het regelen van mineraalgehalten in het proces en het grotendeels verwerken van het eindproduct. Als rode lijn door het concept loopt een maximale besparing op transportbewegingen en minimale uitstoot van geuremissie. De volledige installatie is gesloten uitgevoerd en alle denkbare geurbronnen worden afgevangen en gereinigd.

Om dit te realiseren heeft het FSFE in combinatie met Nationaal Groenfonds een financiering verstrekt.

Leave a Reply