Biogas Branche Organisatie

By 12 maart 2017Nieuws

Sinds een ruim jaar zit Ids Schaap in het dagelijks bestuur van de Biogas Branche Organisatie. Onlangs hebben we hiervoor een nieuwe website ontwikkeld. De Biogas Branche Organisatie, ook wel BBO genoemd, vertegenwoordigt de producenten van biogas. Agrarische bedrijven, industriële bedrijven, toeleveranciers, ontwikkelaars en adviesbedrijven.

Het is altijd goed om de sterke punten van de sector nog even te benadrukken:

  • We verbeteren de kringloop van afval naar grondstof.
  • We zetten broeikasgassen om in duurzame energie.
  • We verwerken organische reststromen op de meest duurzame manier.
  • We bieden werk aan honderden toeleverende bedrijven.
  • We maken meststoffen optimaal geschikt voor export en toepassing buiten de landbouw.
  • We verminderen nitraatuitspoeling in het grondwater.
  • We besparen enorm op CO2 uitstoot, maar ook op uitstoot van methaan en stikstof

Leave a Reply