Monthly Archives

maart 2017

Overeenkomsten FSFE en Nationaal Groenfonds getekend

By | Nieuws | No Comments

Vandaag hebben we de leningsovereenkomsten met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy getekend bij notariskantoor Olenz in Veenendaal. Een lang traject van bijna twee jaar is er aan vooraf gegaan, maar het project staat hiermee op het punt om te beginnen.

Schaap Energie Beheer BV heeft in eigen huis een concept ontwikkeld voor een zeer efficiënte vergisting van mest en cosubstraten met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. Kenmerkend is het hoge gebruik van dierlijke mest, het regelen van mineraalgehalten in het proces en het grotendeels verwerken van het eindproduct. Als rode lijn door het concept loopt een maximale besparing op transportbewegingen en minimale uitstoot van geuremissie. De volledige installatie is gesloten uitgevoerd en alle denkbare geurbronnen worden afgevangen en gereinigd.

Om dit te realiseren heeft het FSFE in combinatie met Nationaal Groenfonds een financiering verstrekt.

Biogas Branche Organisatie

By | Nieuws | No Comments

Sinds een ruim jaar zit Ids Schaap in het dagelijks bestuur van de Biogas Branche Organisatie. Onlangs hebben we hiervoor een nieuwe website ontwikkeld. De Biogas Branche Organisatie, ook wel BBO genoemd, vertegenwoordigt de producenten van biogas. Agrarische bedrijven, industriële bedrijven, toeleveranciers, ontwikkelaars en adviesbedrijven.

Het is altijd goed om de sterke punten van de sector nog even te benadrukken:

  • We verbeteren de kringloop van afval naar grondstof.
  • We zetten broeikasgassen om in duurzame energie.
  • We verwerken organische reststromen op de meest duurzame manier.
  • We bieden werk aan honderden toeleverende bedrijven.
  • We maken meststoffen optimaal geschikt voor export en toepassing buiten de landbouw.
  • We verminderen nitraatuitspoeling in het grondwater.
  • We besparen enorm op CO2 uitstoot, maar ook op uitstoot van methaan en stikstof