Innovatief met mestvergisting

Hoge efficiency, minimale overlast

Ons bedrijf

Schaap Bio Energie is voortgekomen uit het melkveehouderijbedrijf van de familie Schaap uit het Friese Tirns, dat inmiddels meer dan 125 jaar actief is in de agrarische sector. Sinds 2007 heeft het bedrijf de zijsprong gemaakt richting groene energie door productie van biogas.

Vanaf 2016 is het bedrijf uitgebreid met meerdere productie locaties en zijn de activiteiten verbreed op het gebied van projectontwikkeling en innovatieprojecten. Zo wordt er momenteel op meerdere locaties aan demonstratieprojecten gewerkt en is kort geleden begonnen met realisatie van het nieuwe concept voor geurhindervrije biogasinstallaties.

Ids Schaap

Ids Schaap

Eigenaar

Onze locaties

 

Kantoor
Tsjûkemarwei 6c
8521 NA Sint Nicolaasga

Schaap Biogas Tirns BV
Kilewierwei 1
8632 WL Tirns

Peters Biogas BV
Oosterringweg 39
8615 PS Luttelgeest

Biogas Leeuwarden BV
Boksummerdyk 11
9084 AA Goutum

Onze activiteiten

Schaap Bio Energie heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. In de eerste jaren lag de focus op de verwerking van reststromen en de productie van hernieuwbaar gas en groen stroom. Doordat in de loop der tijd duidelijk is geworden dat zowel de installatie in Tirns als biogasinstallaties in het algemeen veel geurhinder veroorzaken, is in 2015 een volledig concept ontwikkeld voor geurhindervrije vergisting.

Ontwikkeling geurhindervrije biogasinstallatie

Schaap Energie Beheer BV heeft in eigen huis een concept ontwikkeld voor geurhindervrije vergisting, met daarbij een zeer efficiënt proces om mest en cosubstraten met zo weinig mogelijk impact op de omgeving tot groene energie om te zetten.

Met dit concept willen we definitief een einde maken aan geuroverlast van bestaande installaties, en nieuwe installaties ontwikkelen met een minimale impact op de omgeving.

Demonstration of feedstock flexibilisation

In samenwerking met Nijhuis Water Technology BV heeft Schaap Bio Energie een procedé ontwikkeld om kostprijsreductie te realiseren door mineraalgehalten in het vergistingsproces te sturen en daarmee meer flexibiliteit in de input van te realiseren.

Het project wordt door de topsector energie ondersteund in het kader van de TKI biobased Economy. Naast het flexibeler maken van de input, is ook het terugwinnen van het te verwijderen ammonium een belangrijk doel van de demonstratie.

Optimalisatie door 90% verwerking van digestaat

Het volledige project is genaamd: Optimalisatie mest mono- en covergisting door 90% verwerking van digestaat. De titel dekt ook de gehele lading. Dit project is in samenwerking met Peters Biogas te Luttelgeest en onderzoeksinstituut ACRRES te Lelystad opgezet.

Het doel van het project is om digestaat uit de mest (co-)vergistingsinstallaties zo veel mogelijk te verwerken waarbij tot 90 procent van de mineralen uit het digestaat wordt gehaald.

Nieuws

30 april 2018 in Nieuws

Stikstofstripper geleverd

In Tirns maken we in het kader van ons FASTdemo project gebruik van de meest innovatieve en duurzaamste stikstofstripper van Nederland. Deze installatie, de Nijhuis Ammonium Recovery, wordt ingezet om…

Read More
22 februari 2018 in Nieuws

Luchtwasser Luttelgeest geleverd

In Luttelgeest plaatsen we ook een luchtwasser. Deze luchtwasser zorgt er voor dat ons mestverwerkingsproces zo weinig mogelijk geurhinder met zich mee brengt. De wasser werkt volgens een chemisch proces…

Read More
27 november 2017 in Nieuws

nieuwe WKK installatie Luttelgeest in bedrijf

Afgelopen weken is de nieuwe WKK installatie in Luttelgeest door MVO ENERGY BV geleverd en geïnstalleerd. Deze Jennbacher 320 is een echte krachtpatser! Met z’n 20 cilinders produceert de WKK…

Read More

Onze uitgangspunten

Feed, food or fuel?

Het staat bij ons als een paal boven water… Food First! Wij verwerken géén producten die kunnen worden gebruikt als voeding voor mens of dier. We gebruiken geen landbouwgrond voor energieproductie.

Better Biomass – NTA8080 certified

Schaap Bio Energie is NTA8080 gecertificeerd, wat wil zeggen dat de vergisten van  de toegepaste grondstoffen de meest duurzame optie is. De gecertificeerde garanties van oorsprong (GVO’s) worden ingezet om de CO2 footprint van verschillende afnemers aanzienlijk te verkleinen.

Maximum Efficiency

Groene energie produceren kan op verschillende manieren. Wij streven naar de meest duurzame. Hiernaast de door ons gebruikte methodes >

Maximaal gebruik van restwarmte bij elektriciteitsproductie

Maximaal rendement door conversie van biogas naar groen aardgas

Maximaal milieuwinst door de CO2 vloeibaar te maken en opnieuw te gebruiken

In onze ogen kan een organisch product onmogelijk afval zijn.

Better Biomass Certified

Alle mogelijke soorten van geurhinder aanpakken.

overal is een oplossing voor

Procesverbeteringen en innovaties van de grond krijgen door ze te demonstreren.

samenwerkingen in het kader van de Topsector Energie

Contact

  • Schaap Energie Beheer BV

    Tsjûkemarwei 6c

    8521 NA Sint Nicolaasga

  •  085 401 29 80

  • info@schaapbioenergie.nl

Neem contact op

Heeft u een vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

Naam

E-mailadres (required)

Onderwerp

Uw bericht