Innovatief met mestvergisting

Hoge efficiency, minimale overlast

Ons bedrijf

Schaap Bio Energie is voortgekomen uit het melkveehouderijbedrijf van de familie Schaap uit het Friese Tirns, dat inmiddels meer dan 125 jaar actief is in de agrarische sector. Sinds 2007 heeft het bedrijf de zijsprong gemaakt richting groene energie door productie van biogas.

Vanaf 2016 is het bedrijf uitgebreid met meerdere productie locaties en zijn de activiteiten verbreed op het gebied van projectontwikkeling en innovatieprojecten.

Inmiddels is Schaap Bio Energie onderdeel van Agradu BV, gevestigd te Sint Nicolaasga

Onze locaties

Kantoor
Agradu BV
Tsjûkemarwei 6c
8521 NA Sint Nicolaasga

Productielocatie
Schaap Biogas Tirns BV
Kilewierwei 1
8632 WL Tirns

Onze activiteiten

Schaap Bio Energie heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Voorheen lag de focus op schaalvergroting en productie. Dit doel hebben we verlaten door in 2015 een volledig concept te ontwikkelen voor rendabele geurhindervrije vergisting. Dit concept breiden we nu succesvol uit over meerdere locaties en projecten.

Geurhinder vrij

We hebben een concept ontwikkeld voor geurhindervrije vergisting.

We willen hiermee definitief een einde maken aan geuroverlast van bestaande installaties, en nieuwe installaties ontwikkelen met een minimale impact op de omgeving.

Bij elk project hoort een goede informatievoorziening voor omwonenden. Dit wordt met een speciale projectpagina gedaan. Zie voorbeeld Biogas Tirns

Agradu BV

Schaap Bio Energie is onderdeel van Agradu BV.

Agradu BV is gespecialiseerd in de O&M van anaerobe biogasinstallaties en voert werkzaamheden zowel voor haar eigen installaties als voor derden uit.

Behalve de installatie in Tirns is Agradu ook betrokken bij projecten in Luttelgeest, Holwerd, Leeuwarden en Sint Nicolaasga.

Voor meer informatie: bezoek de website: www.agradu.nl

Innovatie FASTdemo

In samenwerking met Nijhuis Water Technology BV hebben wij het FASTdemo project kortgeleden afgerond.

Binnen dit door de overheid gesubsidieerde demonstratieproject wordt het optimaliseren van de installatie door bijsturen van nutriënten in combinatie met vermindering van de geuremissie onderzocht.

Het project heeft totaal 3 jaar geduurd en is in maart 2019 succesvol afgerond. Op 21 Juni 2019 zullen de resultaten tijdens een symposium bekend worden gemaakt. Wilt u daar bij zijn, neem dan contact met ons op.

Nieuws

26 september 2018 in Nieuws

Stem op meest duurzame bedrijf van Fryslân!

Schaap Bio Energie doet mee aan een verkiezing voor het meest duurzame project van Friesland. Deze verkiezing wordt georganiseerd door het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, ofwel FSFE. Dit fonds heeft…

Read More
2 juni 2018 in Nieuws

Pasteurisatietanks geleverd

De volledig in eigen huis ontwikkelde pasteurisatietanks zijn aangekomen in Tirns. De tanks zijn gemaakt door Technisch Bedrijf Tolsma uit Achlum en door J&S apparatenbouw uit Harlingen. Met deze installatie…

Read More
30 april 2018 in Nieuws

Stikstofstripper geleverd

In Tirns maken we in het kader van ons FASTdemo project gebruik van de meest innovatieve en duurzaamste stikstofstripper van Nederland. Deze installatie, de Nijhuis Ammonium Recovery, wordt ingezet om…

Read More

Onze uitgangspunten

Feed, food or fuel?

Het staat bij ons als een paal boven water… Food First! Wij verwerken géén producten die kunnen worden gebruikt als voeding voor mens of dier. We gebruiken geen landbouwgrond voor energieproductie.

ISCC gecertificeerd

Schaap Bio Energie is ISCC gecertificeerd, wat wil zeggen dat de vergisten van  de toegepaste grondstoffen de meest duurzame optie is. De gecertificeerde garanties van oorsprong (GVO’s) worden ingezet om de CO2 footprint van verschillende afnemers aanzienlijk te verkleinen. EU-ISCC-Cert-DE110-75180107

Maximum Efficiency

Groene energie produceren kan op verschillende manieren. Wij streven naar de meest duurzame. Hiernaast de door ons gebruikte methodes >

Maximaal gebruik van restwarmte bij elektriciteitsproductie

Maximaal rendement door conversie van biogas naar groen aardgas

Maximaal milieuwinst door de CO2 vloeibaar te maken en opnieuw te gebruiken

In onze ogen kan een organisch product onmogelijk afval zijn.

Better Biomass Certified

Alle mogelijke soorten van geurhinder aanpakken.

overal is een oplossing voor

Procesverbeteringen en innovaties van de grond krijgen door ze te demonstreren.

samenwerkingen in het kader van de Topsector Energie

Contact

  • Schaap Bio Energie is onderdeel van Agradu BV

    Tsjûkemarwei 6c

    8521 NA Sint Nicolaasga

  •  085 401 29 80